Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2012

Martyna709
Każdy ma swoje własne tragedie i sprawy, o których nie powie nikomu .
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaunusual unusual

August 24 2012

Martyna709
Najdłużej goją się rany po szczęściu
— właśnie
Reposted fromcaterpillargirl caterpillargirl viaunusual unusual
Martyna709
Dla Ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed Tobą nikim więcej.
— Jeremi Przybora
Reposted fromMissTake MissTake viaunusual unusual
Martyna709
Nie obiecuję ci, że zapomnisz. Nigdy nie zapomnisz, ale nauczysz się żyć z tą świadomością. Będziesz mogła patrzeć na niego i słuchać jego głosu, a później odejdziesz, by pocałować człowieka, który zastąpi jego miejsce... Nie obiecuję ci, że już nigdy nie będziesz o nim myślała. Będziesz, ale ze spokojem... Obiecuję ci, że nauczysz się żyć bez niego.
Reposted fromejMarta ejMarta viaunusual unusual
Martyna709
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viaunusual unusual
Martyna709
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać...
— Głosy
Reposted fromIriss Iriss viaunusual unusual
Martyna709
Wiesz jakie jest najgorsze uczucie, jakie mogę sobie wyobrazić? Nie ufać osobie, którą się kocha najbardziej na świecie...
— Cassandra Clare - Miasto Kości
Reposted fromIriss Iriss viaunusual unusual
Martyna709
jak długo będziesz przeżywała rzeczy, które odeszły?
— Foster the People
Reposted frommefir mefir viaunusual unusual

August 10 2012

Martyna709
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi, to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— obiecaj.
Reposted fromNyks Nyks viasummerkiss summerkiss
Martyna709
Nie mam siły na powtórkę tej historii.
— Gossip Girl
Martyna709
Ale te uśmiechy, które sobie podarowaliśmy, zostają w nas na zawsze.
Reposted frommefir mefir viaunusual unusual
Martyna709
Pocałunek jest tym momentem, kiedy zawsze mimowolnie opuszczasz powieki ku dołowi delektując się smakiem, zapachem, bliskością. Jest jedną z tych chwil, których nie ogląda się z otwartymi oczami. To ten moment, kiedy patrzymy sercem. Tylko sercem... 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaunusual unusual
Martyna709
Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.
Reposted fromlabellavita labellavita viaunusual unusual

August 01 2012

Martyna709
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi
Martyna709
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko, Robotnicy [w:] Pierwszy krok w chmurach
Reposted fromkalinson kalinson viasummerkiss summerkiss
Martyna709
Wiem, że w pewnym sensie każdy krok, jaki zrobiłem, od chwili gdy nauczyłem się chodzić, był krokiem do Ciebie.... 
— Nicholas Sparks "Jesienna Miłość"
Reposted fromIriss Iriss viasummerkiss summerkiss
Martyna709
Wszystko, co zdarza się raz, może już nie przydarzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci.
— Alchemik
Reposted fromvariegated variegated viasummerkiss summerkiss

July 29 2012

Martyna709
Tylko słabi walczą o czyjeś uczucia
— kominek.in
Reposted fromnarta narta
Martyna709
Bo widzisz, kiedy już będę mogła oddychać, to trzeba będzie żyć, a ja tak bardzo boję się życia.
Reposted frommefir mefir
Martyna709
Dziś ktoś jest dla nas całym światem, jutro miejsce tej osoby zajmie inna.
I zawsze powtarza się ten sam schemat poznawania, zauraczania, zakochiwania, kochania, seksu, radości i kłótni.
To, co przeżywamy z obecnymi partnerami, już kiedyś przeżywaliśmy z innymi. Nasze uczucia są kopią uczuć, jakimi darzyliśmy poprzednich partnerów i nawet my sami nie wiemy, jak bardzo okłamujemy się, że teraz jest lepiej, intensywniej, piękniej. Że teraz jest i będzie inaczej. Schematy, schematy schematy.
Czułych gestów, pięknych słów, pustych obietnic głupi świat.
— kominek.in
Reposted fromnarta narta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl